Agosto 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Mejora Continua de los Servicios Colegiales
Comunicación con todos los Colegiados
Conozca nuestras Actividades Profesionales

Colexiados/as dispostos/as a actuar como peritos. (A enviar aos xulgados).
XULGADOS OU TRIBUNAIS SOLICITADOS:

Colexiados/as dispostos/as a actuar en peritacións contradictorias. (A enviar
á Delegación de Economía e Facenda).

Colexiados/as dispostos/as a actuar na quenda que regula o Colexio.

Técnico/a Agrícola, DNI nº

, colexiado/a Nº.

, con

domicilio profesional en

D/na.

, Enxeñeiro/a

concello de

, CP

, e teléfonos:

, móbil

, fax

, e correo

electrónico

fixo

A incorporación á QUENDA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL nas seguintes listas:
(Marcar o que se solicite)

SOLICITO:

Colexiados/as dispostos/as a actuar na quenda do Rexistro Mercantil.

Colexiados/as dispostos/as a actuar na quenda do Colexio Notarios de Galicia.

Non

Campo Obrigado:

Desexo que os meus datos se faciliten a Unión Profesional para o seu uso na
próxima edición da guía de peritos xudiciais.

Importante: Lémbrase aos colexiados a obrigatoriedade de coñecer os protocolos e metodoloxías de traballo a seguir para actuar profesionalmente en cada ámbito, así como a conveniencia de ter un seguro de R.C.

CoitaGalicia ® 2012 Aviso Legal